Keresés

2006. december 9., szombat

tételek - INFORMÁCIÓS RENDSZEREK

INFORMÁCIÓS RENDSZEREK
NAPPALI TAGOZAT
2006 ŐSZI FÉLÉV

 1. A UNISIST története, jelentősége és az ISDS

 2. A társadalomtudományi információ alapproblémája H. P. Hogeweg-de-Haart és J. Meyriat kutatásai alapján

 3. Az Interconcept tanulságai: I. Dahlberg fogalomalkotási eljárása és F. W. Riggs paradigma-rendszere alapján, továbbá Szigetvári Sándor vonatkozó eredményei

 4. A tudományos forradalmak szerkezete T. S. Kuhn paradigma-elmélete alapján és ennek bibliológiai alkalmazásai

 5. A társadalomtudományi információkereső nyelvek nemzetközi integrációja

 6. Az elektronikus adatbázisokat forgalmazó multinacionális szolgáltatóközpontok jellemzői

 7. A globalizáció hatása az információs rendszerekre a XXI. századi tudás alapú társadalomban (kiindulópont: Okinawai Charta és E-Europa)

 8. Az Internet és a Web, mint a könyvtárak által használt információs rendszerek: hálózati technológiák, szolgáltatók és kereső rendszerek

 9. A könyvtári integrált rendszerek felhasználása információs rendszerként

 10. Körösi Csoma Sándor, mint a globális információs társadalomban alkotó tudós előfutára

 11. A könyvtári információs rendszerek fejlődése a XIX. századtól a XXI. századig.

AJÁNLOTT IRDALOM
 • Szigetvári Sándor: A fogalmak dialektikája. Bp. Akadémiai Kiadó, 1981.
 • Kuhn, Thomas S.: A tudományos forradalmak szerkezete. Bp. Osiris, 2002.
 • Sebestyén György: A társadalomtudományi információs rendszerek nyelvi rendsereinek nemzetközi integrációja és ezek akadályai. Kandidátusi értekezés, Bp. 1985. (A vonatkozó fejezeteken kívül a hivatkozások alapján fellelhető szakirodalom.)
 • Sebestyén György: Nemzetközi integrációs törekvések és ezek akadályai a társadalomtudományi tájékoztatásban alkalmazott információkereső nyelveknél. = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 1988. 8. sz. 335-341. p.
 • Sebestyén György: L'analyse des outillages linguistiques des systèmes d'indexation par les concepts bibliologiques. Communication prononcée au Colloque bilatéral franco-hongrois de bibliologie: Texte, livre et documents. Institut Hongrois de Paris, 16-18 mars 1987. = Revue de Bibliologie, 1987. 27. 44-50. p.
 • Sebestyén György : L'application des méthodes d'analyse de textes du Professeur Süpek dans l'indexation informatisée. = Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Philologica Moderna. Redigit Katalin Kulin. Tomus XIX. Budapest, 1989-90. 1. 25-41. p.
 • Sebestyén György : Le synchronisme paradigmatico-sémantique dans l'analyse documentaire de l'âge électronique. = Nouvelles technologies, modèles sociaux et sciences de l'écrit. Actes du 13e Colloque international de bibliologie & 2e Colloque bilatéral Algéro-français. Paris, Carré des Sciences, 23-26 Octobre 1995 sous la dir. de Robert Estivals. [ed.] Association Internationale de Bibliologie. Paris. 1996. Delagrave : SBS Édition, 1996. 320-326. p. ISBN 2-206-00775-4
 • Sebestyén György : The Assessment of Dialog Databases in the Central European Region: A Hungarian Experience. = Quality of Information Services. Proceedings of the 4th BOBCATSSS Symposium. Amsterdam, 1996. Hogesschool van Amsterdam, Faculty of Economics and Information. 139-151. p. ISBN 90-75064-04-7
 • Sebestyén György : Knowledge Management on the Web: Global Anarchy or Global Standardization? = Web Document Analysis II: Proceedings of the 2nd International Workshop on Web Document Analysis. [szerk. biz. A. Antonacopoulos et al.] Salford. 2003. PRImA. 78-82. p. ISBN: 0-9541148-1-7
 • Sebestyén György: Légy az információs társadalom polgára. Bp. Eötvös K. 2002. és a benne található vonatkozó hivatkozások alapján fellelhető szakirodalom.

Nincsenek megjegyzések: