Keresés

2019. május 14., kedd

Meghívó Orbán Anna doktorjelölt kutatóhelyi vitájára

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar
Irodalomtudományi Doktori Iskola
Könyvtártudomány Doktori Programja, valamint
Könyvtár- és Információtudományi Intézete

tisztelettel meghívja Önt

Orbán Anna doktorjelölt
Divéky József grafikus, könyvillusztrátor élete és tevékenysége Arthur Rössler művészettörténészhez írt levelei tükrében című PhD-értekezésének

kutatóhelyi vitájára

2019. május 22-én (szerdán) 14:00 órára a 6-os tanterembe.
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. mfszt.

Témavezető: Prof. Dr. Sebestyén György, habil. CSc
Vitaindítót tart: Dr. Bibor Máté, PhD és Alpárné Dr. Szála Erzsébet, habil. PhD
Titkár: Dr. Bella Katalin, PhD

A disszertáció az intézeti könyvtárban hozzáférhető.

Dr. habil. Kiszl Péter
doktori programvezető, intézetigazgató


Nincsenek megjegyzések: