Keresés

2016. augusztus 24., szerda

Demonstrátori pályázat 2016/2017 ősz

Intézetünk pályázatot hirdet demonstrátori megbízás elnyerésére a 2016/2017-es tanév őszi félévére. A demonstrátor feladata, hogy kiválóságával példát mutasson hallgatótársaiknak és segítse őket tanulmányaik során. Pályázhatnak az adott oktatási időszakban beiratkozott informatikus könyvtáros mesterszakos hallgatók.
Előnyben részesülnek:
a) az egyetemi kötelező stúdiumokon kívüli előzetes kutatómunkát vagy tudományos diákköri tevékenységet, esetleg előadás(ok) tartását, pályamunkák készítését, szakmai konferencián való részvételt, szakfolyóiratban cikk(ek) megjelentetését stb.
b) a kiegészítő tanulmányi tevékenységet (tudományos ismeretterjesztő előadás tartását, nevelő munkát stb.) igazoltan felmutatni tudó hallgatók.

A demonstrátori megbízás tartalma:
- közreműködés az oktató-nevelő munkában,
- különböző oktatás- és kutatásszervezési feladatokba történő bekapcsolódás,
- az intézet szervezeti egységei szakmai munkájának segítése,
- az intézeti könyvtár tevékenységének segítése.

A megbízást egy hallgató nyerheti el, részletes és aktuális feladatait az intézetigazgató, illetve a demonstrátor szakmai munkáját közvetlenül felügyelő oktató határozza meg.
A pályázati anyagot a Könyvtár- és Információtudományi Intézet titkárságán 2016. szeptember 12-ig kell leadni nyomtatott formában:
- motivációs levél,
- önéletrajz,
- ajánlás az intézet két oktatójától,
- bármilyen kapcsolódó dokumentum.
Eredményhirdetés legkésőbb 2016. szeptember 20-ig. A pályázat eredményéről minden érintettet írásban (e-mail útján) tájékoztatunk.

- Pályázati felhívás (PDF)

Nincsenek megjegyzések: