Keresés

2014. szeptember 5., péntek

Állásfoglalás az ELTE TÓK gólyatáborában elkövetett bűncselekményről

Az ELTE BTK Etikai és Hallgatói Fegyelmi Bizottsága dr. Dezső Tamás dékán kezdeményezésére 2014. szeptember 3-án 13.30-kor megtartott ülésén az alábbiakat állapítja meg: a sajtóból megismert, a TÓK gólyatáborában elkövetett bűncselekményt felháborítónak, elfogadhatatlannak, mélységesen elítélendőnek tartja. Megállapítja, hogy a felvételi eljárás során a Karon nincs mód megbizonyosodni a hallgatók erkölcsi feddhetetlenségéről.

A Bizottságnak a bűncselekménnyel kapcsolatban a rendőrségi és bírósági eljárás ideje alatt nincs eljárási jogköre. Ugyanakkor a Bizottság elhatározza, hogy a bűnösséget jogerősen kimondó bírósági ítélet ismeretében a hallgatói fegyelmi eljárást haladék nélkül megindítja.

Az Etikai és Hallgatói Fegyelmi Bizottság kezdeményezi, hogy az Egyetem minden rendelkezésére álló eszközzel akadályozza meg az ilyen és ehhez hasonló bűncselekmények elkövetését.

A Bizottság az ülésen részt vevő dr. Dezső Tamás dékánnal valamint a Hallgatói Önkormányzat elnökével, Sujtó Attilával egyetértésben csatlakozik az Egyetem által 2014. szeptember 2-án kiadott közlemény 4. pontjához, és kifejezi mélységen sajnálatát a sérelmet szenvedett hallgató iránt.

A Kar Etikai és Hallgatói Fegyelmi Bizottságának állásfoglalása.
Az ELTE közleménye a Gólyatáborokkal kapcsolatos vezetői döntésekről ITT olvasható.

Nincsenek megjegyzések: