Keresés

2013. április 4., csütörtök

Muszáj nélkülözhetetlennek lenni...

- vallja a Magyar Telekom Nyrt. szervezetén belüli, "kiszervezett" tevékenységükről Kóródy Judit, az Infodok Kft. ügyvezetője, aki dr. Kiszl Péter intézetigazgató meghívására a Piacgazdaság és könyvtárügy az információs társadalomban című kurzus keretében tartott előadást 2013. április 3-án.
A térítéses információszolgáltatás neves szakértője és művelője számos hasznos elméleti és gyakorlati útravalóval látta el a hallgatókat, miközben áttekintette egy 21. századi vállalati információs központ - amely esetükben 1999 óta vállalati könyvtár helyett az Infotéka elnevezést viseli - feladatait. Kóródy Judit elmondta, hogy 2005-2012 között 20%-kal nőtt a szolgáltatási volumenük, miközben 23%-os árbevétel csökkenést kellett elviselniük. Hangsúlyozta az "anyavállalat" szakmai folyamataiba való beépülés fontosságát, a Google korában a folyamatos marketingtevékenység és az állandó minőség fenntartásának szerepét (még "félig biztos" vállalati környezetben is). A proakitivitás és az utánkövetés eredménye az a 138 féle hírlevél, amelyet jelenleg 854 feliratkozott megrendelőjük olvas.
Az informatikai hátteret ismertetve kiemelte a T-System által fejlesztett ADVISE rendszer sajátosságait, mely automatikus tartalomfeltárással szemléz számos üzleti- és híradatbázisból, majd menedzseli a hírlevelek eljuttatását. Kóródy Judit a jó könyvtárost/információs szakembert - a szokásosan elvárt kompetenciák mellett - kíváncsinak, kreatívnak, az újdonságok iránt fogékonynak és több nyelvet beszélőnek írta le, aki képes haladni a korral, többféle csatornán tájékozódni és tájékoztatni.
A válság természetesen a szektort is érintette, így munkatársaik közül néhányan - átmenetileg - 4 napos munkahét keretében dolgoznak, de a hírlevelek szerkesztői - ügyeleti rendszerben - már 6:30-tól, hiszen 8:00 órakor a döntéshozók asztalán kell lenniük a megfelelő háttéranyagoknak. Az árképzést - a bemutatott professzionális modellek ellenére - nehéz kérdésnek tekinti az információs szakértő, hiszen kevésbé formalizálható tevékenységről van szó. A személyre szabott információszolgáltatásé a jövő, ezért pl. az OLIB integrált könyvtári rendszer rekordjait is célcsoportoknak megfelelő kódokkal látják el.
Aki szakmai gyakorlat keretében meg szeretne ismerkedni a piaci információszolgáltatás fortélyaival, szeretettel várják az Infodok Kft. munkatársai!

Prezentáció (pdf)

Nincsenek megjegyzések: