Keresés

2011. november 15., kedd

Kötetbemutató: Az olvasás össztantárgyi feladat

2011. november 19-én az Országos Széchényi Könyvtár VI. emeleti előadótermében, a Magyar Olvasástársaság (www.hunra.hu) 20 éves fennállása alkalmából rendezett konferencián mutatják be "Az olvasás össztantárgyi feladat" című kötetet, melynek szerkesztésében részt vett Köntös Nelli, a tanszék oktatója. A rendezvény honlapja.

"Az olvasás alapvető jelentőségű, eszköz jellegű tudás, a beszélt nyelv írott változatának felismerése. Az anyanyelvi tanárok mellett valamilyen módon minden pedagógus alakítja a rábízott diákok beszéd- és olvasási készségét. Hiszen minden tudománynak, tantárgynak saját szókincse, szimbólumai, rövidítései, szakirodalma van, az adott személyiségnek pedig egyedi beszédstílusa, olvasottsága, tájékozottsága, gondolkodásmódja, amit akarva, akaratlan közvetít diákjai számára. Vagyis az olvasásfejlesztés össztantárgyi feladat, a tantestület egészének felelőssége. (…)

Véleményünk szerint a család, az óvoda, az iskola, a könyvtár, a pedagógus- és könytárosképzés, a média, a periodika- és könyvkiadás, a felnőtt társadalom egésze hordoz valamilyen mértékű felelősséget. Vagyis az olvasás ügye össztársadalmi feladat, nemzeti sorskérdés. A versenyképes munkaerő, a tanulékonyság, az együttműködési készség, az önálló ítéletalkotás képessége, a megbízhatóság, a szorgalom, az érett személyiség, a nemzeti öntudat, a megmaradás elszánt akarása egyaránt alapvető értékek.

Kötetünkben a fenti célok eléréséhez kínálunk jó példákat, bevált módszereket, döntő többségben hazai pedagógusok, könyvtárosok tapasztalatainak, eredményeinek közreadásával, de néhányan az Egyesült Államokból is elküldték ilyen irányú állásfoglalásaikat, javaslataikat. Hogyan tehetnénk sikeresebbé nevelési, oktatási rendszerünk egészét? S ezáltal lehetünk-e ismét emelkedő nemzet?"

Nincsenek megjegyzések: