Keresés

2010. május 13., csütörtök

Tételek: INFORMÁCIÓS RENDSZEREK 1.

update: az információs rendszerek 1. tantárgy segédanyaga hozzáférhető a titkárságon.


INFORMÁCIÓS RENDSZEREK 1. (ELMÉLET)
Informatikus könyvtáros BA
Nappali tagozat
2010. tavaszi félév
 
1. A multinacionális szolgáltatóközpontok funkcionális-strukturális ismertetése
2. Az EISZ ismertetése, különös tekintettel a Web of Science-re, (ezen belül a hivatkozási indexelés és Eugene Garfield munkásságára is)
3. Thomas Kuhn paradigmaelméletének (ld. A tudományos forradalmak szerkezete c. művében) bibliológiai alkalmazásai
4. A tudományos és műszaki információ, valamint a társadalomtudományi információ  jellemzői, Hogeweg-de-Haart és Jean Meayriat vonatkozó munkássága
5. A UNISIST, ezen belül az  INTERCONCEPT  Projekt (Ingetraut Dahlberg és Fred Riggs vonatkozó munkássága alapján, valamint Szigetvári Sándor kapcsolódó kutatási eredményei)
6. Az ISDS és az ECSSID
7. A társadalomtudományi információkereső nyelvek nemzetközi integrációja
8. A tezaurusz funkcionális-strukturális ismertetése; a tezaurusz szerkesztés alapjai; a tezaurusz, mint a modern, számítógépes információs rendszerek alapja
9. A modern információs rendszerek tudománytörténeti előzményei a XVIII. századtól napjainkig
10. A globalizáció-lokalizáció fogalma, a globális információs társadalom az Okinawai Charta definíciója szerint
11. Paul Otlet és Henri-Marie La Fontaine, mint a globális információs társadalom előfutárai (Bibliographie Universelle, az ETO bevezetése, Mundaneum)
 

AJÁNLOTT IRODALOM 
Megjegyzések:
    1. Az előadásokon számos olyan ismeretet is közöltem, amelyek az ajánlott irodalomhoz kapcsolódnak, de ezekben nem találhatók meg – ezért véleményem szerint az előadásokon készített jegyzetek igen hasznosak.
    2. Az ajánlott irodalmi jegyzékben szereplő idegen nyelvű tételeket az előadásokon magyarul ismertettem és részleteztem.


1. Az EISZ honlapja 
www.eisz.hu
2. Kuhn, Thomas S.: 
A tudományos forradalmak szerkezete. Bp. Osiris, 2002. ISBN 963-379-362-9
3. Sebestyén György: 
Nemzetközi integrációs törekvések és ezek akadályai a társadalomtudományi információs rendszerek nyelvi rendszereiben. Bp. MTA Könyvtára. 1985. Ld. a köv. részeket: 22-26. p. – 55-65. p. – 107-118. p. – 145-185. p.
4. Sebestyén György: 
L'application des méthodes d'analyse de textes du Professeur Süpek dans l'indexation informatisée. = Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Philologica Moderna. Redigit Katalin Kulin. Tomus XIX. Budapest, 1989-90. 1. 25-41. p
5. Sebestyén György: 
Le synchronisme paradigmatico-sémantique dans l'analyse documentaire de l'âge électronique. = Nouvelles technologies, modèles sociaux et sciences de l'écrit. Actes du 13e Colloque international de bibliologie & 2e Colloque bilatéral Algéro-français. Paris, Carré des Sciences, 23-26 Octobre 1995 sous la dir. de Robert Estivals. [ed.] Association Internationale de Bibliologie. Paris. 1996.  Delagrave : SBS Édition, 1996. 320-326. p. ISBN 2-206-00775-4
6. Sebestyén György: 
Nemzetközi integrációs törekvések és ezek akadályai a társadalomtudományi tájékoztatásban alkalmazott információkereső nyelveknél. = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 1988. 8. sz. 335-341. p.
7. Sebestyén György: 
Légy az információs társadalom polgára! Bp. 2002. ELTE Eötvös Kiadó. 2002. ISBN 963 463 559 8 Ld. 19-30. p.
8. Sebestyén György: Knowledge Management on the Web: Global Anarchy or Global Standardization? = Web Document Analysis II: Proceedings of the 2nd International Workshop on Web Document Analysis. [szerk. biz. A. Antonacopoulos et al.] Salford. 2003. PRImA. 78-82. p. ISBN: 0-9541148-1-7
9. Sebestyén György: 
Információs rendszerek a kutatásfejlesztés számára - Rózsa György, a globalizmus és a tudásmenedzsment. = Könyv, könyvtár, könyvtáros, 18. évf. 2009. 3. sz. 41-49. p.  10. Magyar nyelvű információkereső tezauruszok szerkezete, részei és formái. MSZ 3418-87. Bp. Magyar Szabványügyi Hivatal, 1987.

Nincsenek megjegyzések: