Keresés

2007. december 5., szerda

Tételek - IKT 271

Hálózati ismeretek
Vizsgakérdések

 • Témareprezentáltság közvetlen hálózati kommunikációban - fórumokon
 • Topikok, rokon topikok kapcsolata, vannak-e korábbi, elhalt, vagy párhuzamos, a területet részben lefedő topikok?
 • mi a viszonyuk? (ez egy összegző / frissebb / aktívabb / specializáltabb vagy épp átfogóbb)
 • A címválasztás szerepe, jellege, a topiknyitó szándéka a megvalósult
 • párbeszéd tükrében
 • A topik dinamikája, vitalitása (napi v. heti átlag hozzászólásszám /résztvevő nickek száma)
 • Vannak-e törzstagok, mennyire uralják a párbeszédet tudás és értékítélet / hangnem v. stílus tekintetében
 • Dominanciájuk: rajtuk áll vagy bukik a topik fennmaradása, avagy már ki is koptak a párbeszédből?
 • Hogyan fogadják az új nicket, vannak-e konfliktusok?
 • Érzékelhetők-e hullámvölgyek, kifulladási tünetek ("minden volt már")
 • Vannak-e, s milyen jellegű külső hivatkozások, a webre kivezető linkek?
 • Reagálnak-e rá, szerves részévé válnak-e a fórumnak?
 • Jelentkezik-e igény a fórum kereteit meghaladó kommunikációra, mint
  személyes kapcsolatfelvétel e-mailben
  személyes kapcsolatfelvétel a valóságban
  csoportos találkozó - a topikközönség, mint valós társaság - összejövetelek
 • Jelentkezik-e igény a fórum formát meghaladó webes objektum-közösségi
  tér létrehozására?
 • Érzékelhető-e összegzési igény a fórumban felhalmozódott tudás
  elérhetővé tételére?
 • Kapcsolódik-e, ered-e szervesen a fórumból saját honlap, wiki, levelezőlista stb.?
A terület digitalizáltságának sajátosságai, mértéke:
 • Hogyan létezett (vagy létezne a net nélkül) IRL a terület?
 • idő és térélmény változása, a digitalizálódás következményei a tématerülettel kapcsolatban
 • Meghatározhatók-e a webre kerülésben időbeli szakaszok, köthető-e dátumokhoz?
 • Mennyire köthetőek a szakaszok a multimédia hálózati térhódításához (sávszélesség -> kép, video)
 • Mennyire köthető a fórumokat meghaladó adatbázis-alapúvá válás jelenségéhez? (egyéni honlapok -> fórumok -> szakportál -> portálok v. dinamikus magazinok -> adatbázisok, wikik, köz.terek)
 • Beszerezhető-e már a terület áttekintéséhez szükséges teljes/elégséges tudás pusztán webes információforrásokból?
 • Milyen különböző formákban él/aktív a tématerület a weben?
FONTOSABB WEBHELYEK FELSOROLÁSA és JELLEMZÉSE:
 • hogyan kapcsolódnak a témához (átfedés, spec/általános, profi/amatős, stb.), melyik milyen típusú információ szerzésére alkalmas, melyik alkalmas közösség képzésére, személyes információcserére?
 • honlapok, honlaprendszerek
 • blogok
 • wikik, adatbázisok, web 2.0 - közösségi szolgáltatások
 • kereskedelmi oldalak
 • Kialakultak-e sajátos, csak a weben létező formák, jelenségek, műfajok a területtel kapcsolatban?
 • Mennyiben hat vissza a virtuális közeg a valósra?
 • Megjelenik-e a terület webes aktivitása a hagyományos médiában?
 • Benne van-e a területhez kapcsolódó össztársadalmi köztudatban, vagy csak alternatíva az internetezőknek? utóbbi esetben várható-e, látszik-e változás - jelei tapasztalhatóak-e?
 • A felhasználók egyéni aktivitása, viszonyulása a terület virtuális létéhez
 • Milyen szerepe, hatása, kifutási lehetősége van az adott terület virtuális életében, formálódásában az egyénnek, s a különböző felhasználói attitüdöknek:
 • gyűjtés
 • birtoklás
 • segítés
 • közös tudásépítés
 • önkifejezés
 • karrier/esetleg üzleti siker/
Milyen startup, mashup képzelhető el az adott területen?
 • Mi hiányzik a terület webes reprezentáltságából?
 • Milyen igényre és felhasználói aktivitásra-attitüdre alapozna Ön egy új kezdeményezést?
 • Létezik-e (pl. "majdnem tökéletes") példa? mutassa be, jelezze hiányosságait!
 • Milyen szolgáltatásokat vagy már létező adatforrásokat tartalmazna az Ön startupja/mashupja?
 • Mi lenne a siker titka? Hogyan segítené elő(hogyan manipulálná a felhasználói aktivitást/attitüdöket)?
Irodalom: webproejt blog

Nincsenek megjegyzések: