Keresés

Támogassa közös céljainkat!

A TREFORT-KERT ALAPÍTVÁNY az ELTE Bölcsészettudományi Karának alapítványa. Az Alapítvány támogatása a Kar támogatása. Az előttünk álló fejlesztések mindennapi oktató, alkotó és tudományos munkánk feltételeinek javítását hivatottak elősegíteni. Az Alapítványt szánjuk annak a hivatalos csatornának, amelyen keresztül mindenféle támogatást a Kar céljai – saját céljaink – megvalósításának szolgálatába tudunk állítani.
Ezért kérünk mindenkit – lett légyen ő kollégánk, diákunk, alumnusunk, külső támogatónk és barátunk – tehetsége, kapcsolatai és anyagi támogatása segítségével segítse elő az Alapítvány és vele a Kar célkitűzéseinek megvalósítását. Külön kérjük azoknak a határon túli, többek között Európán kívüli magyaroknak, magyar szervezeteknek a támogatását, amelyek felelősséget éreznek a magyar humán tudományosság, a magyar nyelv, a magyar kultúra ápolásának ügyéért, hogy adományaikkal támogassák e terület magyarországi fellegvárát, a magyar humán értelmiség képzésének elsőszámú központját, jövőnk egyik zálogát.

Adószám: 18138973-1-42
EGYETEMI KÖNYVTÁRÉRT ALAPÍTVÁNY

A 2005-ben létrejött Egyetemi Könyvtárért Alapítvány alapító okiratában megfogalmazott célja "az ELTE Egyetemi Könyvtár rendeltetésével összhangban a könyvtár szellemiségének fejlesztése, technikai színvonalának korszerűsítése, állományának védelme és gondozása, szolgáltatásainak bővítése, minőségi emelése közönség- és partnerkapcsolatainak ápolása, továbbfejlesztése, értékeinek megismertetése mindazoknak a támogatóknak a felkutatása révén is, akik egyetértenek a cél fontosságával és saját eszközeikkel hajlandók segíteni azok teljesülését."

Adószám: 18121362-1-41


Nincsenek megjegyzések: